Cuidabloc

El Blog d'Infermeria a la UAB

Archive for novembre, 2013

nov. 27 2013

La base de dades Cochrane: traduccions i resums

Molts de vosaltres coneixeu ( i utilitzeu) La Biblioteca Cochrane Plus. En ella, podem trobar un conjunt de bases de dades bibliogràfiques, de resums i d’articles a text complet, sobre medicina basada en l’evidència.

cochrane
La Biblioteca Cochrane Plus inclou diverses bases de dades i recursos amb informació per tal de guiar les decisions en l’atenció primaria.
En castellà, podem consultar les revisions sistemàtiques traduïdes de la “The Cochrane Database of Systematic Reviews-CDSR”. Aquestes revisions Cochrane es basen majoritariament en assajos clínics controlats i estan estructurades de forma sistematitzada
A part d’aquest base de dades, també inclou una llista bibliográfica de revisions sistemàtiques, la base de dades de “The Cochrane Central Register of Controlled Trials-CENTRAL i d’altres recursos, tant en castellà com en anglés.

Cal matitzar que les revisions sistemàtiques traduïdes ho són en versió completa fins al 2011. Així doncs, totes les revisions sistemàtiques en castellà tenen la seva traducció de la versió anglesa fins l’any 2011, només entrant al document i  enllaçant amb el títol de revisió.

A partir de 2011, tenim el resum en castellà de la revisió, i també  l‘ENLLAÇ A LA VERSIÓ ORIGINAL EN ANGLÉS.

Fixeu-vos que per tal de consultar la versió original, heu de trobar l’enllaç a peu de pàgina

cochrane cochrane ENLLAÇ

 


No hi ha comentaris

nov. 11 2013

Preparats per elaborar treballs d’investigació?

Ja podeu trobar a la biblioteca el nous exemplars de:

Icart Isern MT, Pulpón Segura AM.(coord) Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación,una tesina y una tesis. Barcelona: Universitat de Barcelona; 2012 (Metodología; 19)

icart

Aquest llibre ve a ser una segona edició de: Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina, de les matèixes autores, que és un clàssic per a la elaboració dels treballs de tots els nostres usuaris.

Extret del web editorial:

Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina/tesis es el resultado de la labor de un equipo de docentes que durante más de una década ha formado y tutelado a alumnos y profesionales del ámbito de la salud, en la planificación y ejecución de la investigación y en la redacción y exposición oral de sus resultados. Este texto pretende ser una herramienta tanto para el estudiante que cursa los diferentes títulos de grado y de postgrado (diplomas, experto, máster) como para el tutor/a o director/a que le guía en el logro de dicho cometido, especialmente en el ámbito de Enfermería. A lo largo de sus diecinueve capítulos, se ofrece una formación práctica en la que se analizan conceptos, desarrollan estrategias y proponen actividades esenciales para la realización de proyectos, tesinas y tesis rigurosas que deben integrarse en la formación y en la práctica de los profesionales de la salud.

I per capítols:

 • I. Fundamentos de la investigación científica
 • II. Características de la investigación cuantitativa y cualitativa.Etapas en la investigación cuantitativa
 • III. Fases de la investigación cualitativa
 • IV. Problema y objetivos de investigación
 • V. Revisión bibliográfica
 • VI. Hipótesis y variables
 • VII. Diseños de investigación observacionales
 • VIII. Diseños de investigación experimentales
 • IX. Métodos de investigación cualitativa
 • X. Sujetos de estudio
 • XI. Obtención de datos en la investigación cuantitativa
 • XII Análisis de los datos e interpretación de los resultados
 • XIII. Técnicas para la obtención de datos cualitativos
 • XIV. Ética e investigación
 • XV. Presentación escrita de un proyecto de investigación
 • XVI. Presentación escrita de una tesina/tesis
 • XVII. Estilo y redacción científica
 • XVIII. Presentación oral de un proyecto de investigación y de una tesina/tesis
 • XIX. La investigación como fuente de evidencia científica

De moment podeu consultar el llibre a la biblioteca,  ja que en disposeu d’un exemplar de consulta ( punt blau) i d’un exemplar de préstec. En breu, esperem comprar-ne més.

Preparats per elaborar treballs d’investigació?

investigador

 


No hi ha comentaris