Recerca

RECOMANEM! Suport a l’acreditació i avaluació de la recerca (SAAR). Pàgina web elaborada pel Servei de Biblioteques per identificar i facilitar l’accés a les dades que es necessiten per omplir els formularis per les acreditacions, sexennis i trams de recerca de l’ANECA, l’AQU i la CNEAI. També proporciona als investigadors informació pràctica per gestionar la seva producció científica i donar-li una major visibilitat.
Indicadors bibliomètrics per a l’avaluació de la recerca. Guia del Servei de Biblioteques on trobareu un llistat dels principals recursos que es fan servir per avaluar la producció científica, així com indicacions per a la seva consulta. D’utilitat per saber la repercussió que té una revista dins de la literatura científica del seu camp, o per acreditar l’activitat investigadora.
Recull d’eines bibliomètriques i d’avaluació de les publicacions. Recull elaborat per la UAB. Inclou les bases de dades UAB WoK i UAB Scopus, en les quals s’han descarregat els articles del professorat de la UAB indexats, respectivament, a Web of Science i a Scopus. S’indica el nombre de citacions rebudes i es permet l’enllaç cap al text complet, si la revista està subscrita per la UAB.
També hi podeu trobar una eina que permet consultar els factors d’impacte de les revistes incloses al Journal Citation Reports, des del 2003 fins a l’última edició disponible.