Revistes especialitzades

Revistes en paper Revistes digitals

 

En aquesta pàgina us mostrarem com cercar revistes especialitzades en comunicació i ciències relacionades. Si cerqueu premsa generalista us recomanem El Quiosc.

Revistes en paper

Les revistes especialitzades  en paper es troben a la Planta 2 de la Biblioteca en la lletra E d’aquest plànol i estan ordenades alfabèticament per les 5 primeres lletres del títol. El Catàleg UAB us informarà sobre el fons disponible de cada revista. Recordeu que les revistes no surten en préstec.
La cerca al Catàleg UAB us proporcionarà tant revistes en paper com revistes digitals. Podeu cercar per paraula, títol, matèria o ISSN.
En el cas de la cerca per matèria s’ha de fer de la següent manera: matèria revistes; per exemple:  televisió revistes; recordeu que les matèries al catàleg estan sempre en català. Si la cerca per matèria no us dóna resultats feu una cerca per paraula amb la paraula revistes i la matèria que cerqueu. Us detallem les principals matèries amb diferents exemples de cerca:

• Comunicació: El terme general és  Comunicació – revistes. Si voleu cercar les revistes d’un país o àrea geogràfica determinada haureu de fer-ho seguint l’exemple:  Comunicació – Catalunya – Revistes . Per a matèries més concretes seguiu els exemples: Comunicació en l’educació – Revistes, Comunicació intercultural – Revistes, Mitjans de comunicació de massa – Revistes

• PeriodismePeriodisme – RevistesPeriodisme – Amèrica Llatina – Revistes, Periodisme – Ensenyament universitari – Revistes, Govern i premsa – Revistes

Premsa: Premsa – Espanya – Revistes, Premsa humorística – Revistes, Premsa i política – Revistes, Premsa juvenil – Revistes, Premsa local i comarcal — Revistes

Mitjans de comunicació de massa: Mitjans de comunicació de massa – Revistes, Mitjans de comunicació de massa – Àfrica – RevistesMitjans de comunicació de massa – Aspectes socials – RevistesMitjans de comunicació de massa i dones – Revistes, Mitjans de comunicació de massa i llenguatge — Revistes, Audiovisuals – Revistes, Indústria audiovisual – Revistes

Televisió: Televisió – Revistes, Televisió – Europa – Revistes, Televisió i infants – Revistes, Televisió – Innovacions tecnològiques – Revistes, Televisió per cable – Revistes

RàdioRàdio – Revistes, Ràdio – França – RevistesRàdio – Història – RevistesRàdio lliure – RevistesRadiodifusió – Revistes

Cinema: Cinema – Revistes, Cinema – Estats Units d’Amèrica – Revistes, Cinema – Europa – Estadístiques – Revistes, Cinema fantàstic – Revistes, Cinema – Història i crítica – Revistes, Cinema – Música – RevistesCinematografia – Revistes, Audiovisuals – Revistes, Pel·lícules documentals – Revistes

FotografiaFotografia – Revistes, Fotografia documental – Revistes, Fotografia periodística – Espanya – Revistes

PublicitatPublicitat – Revistes, Publicitat – Barcelona (Catalunya) – RevistesPublicitat – Associacions – Revistes, Publicitat – Espanya – Aspectes econòmics – RevistesPublicitat – Investigació – Revistes, Publicitat política – Revistes, Estudis de mercat – RevistesGrafisme – Revistes

MàrquetingMàrqueting – Revistes, Màrqueting – Espanya – Revistes, Màrqueting – Aspectes socials – Revistes, Màrqueting directe – Revistes, Màrqueting – Investigació – RevistesInternet – Màrqueting – Revistes

• Relacions públiques: Relacions públiques – Revistes, Opinió pública – Revistes

Revistes digitals

Encara que les revistes digitals també es poden cercar al Catàleg UAB per títol o matèria (per exemple televisió revistes) us aconsellen que feu servir Trobador+ on trobareu exclusivament recursos digitals i inclou tant revistes subscrites per les biblioteques de la UAB com revistes de lliure accés.

Buscar revista-e
A Trobador la pestanya Buscar revista-e us permet cercar revistes per:

1.Títols
Podeu navegar alfabèticament pel llistat de títols o cercar per títol de la revista; si sabeu el títol sencer escriviu-lo i deixeu l’opció per defecte Comença amb; si només sabeu algunes paraules del títol escolliu l’opció Conté; en aquest darrer cas podeu fer servir paraules senceres o l’arrel per recuperar els derivats; per exemple poseu adver si voleu recuperar revistes amb la paraula advertiser i advertising.

2. Matèries
En ocasions no és fàcil cercar revistes per matèries ja que la classificació de matèries i submatèries ve definida pel programa. Teniu dues possibilitats:

a) Cercar a la pestanya Títols paraules clau amb l’opció Conté. Recordeu que podeu fer servir l’arrel de les paraules per recuperar els derivats. Per exemple segons la matèria cercada i la llengua que us interessi podeu cercar per:

Comunicació: communication, comunicacio
Periodisme: journalis, periodism
Premsa: press, prensa
Ràdio i televisió: television, radio, broadcast, media
Cinema: cine, film
Fotografia: foto, photo
Publicitat: publici, adver
Màrqueting: marketing, marqueting
Relacions publiques: public relations, relacio public

Per descomptat hi haurà revistes que tot i ser d’alguna d’aquestes matèries no portin cap paraula significativa al títol (per exemple revistes de televisió sense la paraula television al títol) i que per tant no recuperareu. Però per altra banda us permet recuperar revistes, sobretot gratuïtes, que no tenen una matèria assignada dintre de Trobador.

b) Cerca a la pestanya matèries. Dóna l’opció de cercar per matèries i submatèries, definides pel programa. Si cerqueu revistes de:

Comunicació:

• Ciències socials

Periodisme, comunicació de masses, mitjans de comunicació i edició
Generalitats
Sociologia

• Art i Humanitats

Generalitats
Llenguatge i lingüística
Societat i cultura
Actualitat i noticies

• Telecomunicacions

•  Xarxes de comunicació

Periodisme:

•  Ciències socials

Periodisme, comunicació de masses, mitjans de comunicació i edició

Premsa:

• Art i humanitats

Actualitat i noticies

• Ciències socials

  • Ciències polítiques

Ràdio i televisió:

• Ciències socials

Periodisme, comunicació de masses, mitjans de comunicació i edició

• Telecomunicacions

Processat d’imatges i televisió

Generalitats

Cinema:

• Arts i Humanitats

Arts interpretatives, viatges i oci

•  Moda i entreteniment

Fotografia:

• Art i humanitats

Generalitats

Publicitat:

• Economia i empresa

Generalitats

Màrqueting i vendes

Gestió empresarial

Màrqueting:

• Economia i empresa

Màrqueting i vendes

Relacions públiques:

• Economia i empresa

Relacions públiques

Comunicació empresarial, comunicació escrita a l’empresa

Biblioteconomia i documentació:

Biblioteconomia i documentació

3. Altres cerques

Podeu fer servir la cerca avançada que us permet combinar diferents camps (títol, ISSN, editor i matèria)

4. Localització i altres eines

Un cop heu recuperat el títol de  la revista disposeu de diferents icones:

Proporciona informació com matèries, editors, títols anteriors i posteriors, etc.
Disponibilitat a Trobador  Permet veure la disponibilitat en format digital (quines bases de dades buiden la revista i en quins anys) i en altres formats (paper, microfilm),  exportar la referència a Refwoks o fer una comanda per préstec interbibliotecari si el número de la revista que cerqueu no està disponible.
Indica que la revista és revisada per parells, es a dir que abans de ser publicats els articles de la revista estan subjectes a revisió pels investigadors seleccionats en aquell camp.