Indicadors de les revistes de comunicació

Per conèixer quines són les revistes científiques de major impacte en qualsevol àmbit del coneixement, podeu consultar:

Journal Citation Reports
Aquest recurs inclòs dins de Thomson Reuters Web of Science proporciona informació estadística a partir de les citacions que han rebut els articles publicats a les revistes incloses a Web of Science. Un dels seus indicadors, el factor d’impacte, és actualment el barem més reconegut internacionalment per avaluar una publicació científica. Els JCR publiquen una vegada l’any, durant el mes de juny, i les seves dades fan referència a l’any anterior. Podeu accedir als Journal Citation Reports des de la Web of Science o directament des d’aquest enllaç. Si voleu veure les revistes de comunicació incloses als JCR, seleccioneu la categoria Communication i l’edició dels JCR que us interessa consultar. Els resultats es poden ordenar per diferents criteris (per exemple, pel factor d’impacte). També podeu escollir quins indicadors voleu que es mostrin, filtrar per editorials, països i revistes d’accés obert i comparar diversos títols. Una altra dada interessant que es proporciona és el quartil en el qual es troba la revista dins de la seva categoria. Última edició disponible: 2016 (factor d’impacte 2015)

Scopus Journal Metrics 
Mètriques relatives a les revistes indexades a la base de dades de literatura científica Scopus d’Elsevier. El seu principal indicador és l’SJR (SCImago Journal Rank), calculat a partir de les citacions rebudes i la importància o prestigi de les revistes d’on procedeixen aquestes citacions. Les mètriques d’Scopus es poden consultar a la pròpia base de dades Scopus i als llocs web d’accés gratuït Journal MetricsScimago Journal & Country Rank. Per veure les revistes de comunicació ordenades pel seu SJR, aneu a Scimago Journal & Country Rank i, dins de l’apartat “Journal rankings”, escolliu la categoria Communication i l’edició que us interessi. També podeu filtrar els títols per països i regions i per revistes d’accés obert. Última edició disponible: 2015

Journal Scholar Metrics
Journal Scholar Metrics és un portal bibliomètric elaborat pel grup de recerca EC3, d’accés gratuït, en el qual es pot consultar l’impacte científic de les revistes d’art, humanitats i ciències socials calculat a partir del recompte de citacions que ofereix Google Scholar Metrics. De cada revista es proporciona, entre altres indicadors, l’índex H5. Aneu a la categoria Communication per veure les revistes de comunicació.
Complementàriament, podeu consultar l’estudi bibliomètric Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics (2010-2014). Conté la categoria Comunicación.

D’altra banda us recomanem la pàgina Recerca d’aquest blog.