Dades generals

Catàleg Biblioteca Més informació
Internet: Catalunya, Espanya, Europa, Internacional


1. Al
Catàleg UAB

Si cerqueu per la matèria Estadística trobareu documents sobre aquesta ciència. Si cerqueu dades estadístiques us poden ser útils les entrades de matèria Estadística – Anuaris o Estadística – Bases de dades. Si cerqueu dades sobre un tema o geogràfic concret feu una cerca per paraula clau afegint “estadístiques”. Per exemple: Catalunya treball estadístiques, Barcelona salut estadístiques.

2. A la Biblioteca

Encara que a la nostra biblioteca podeu trobar alguns documents al topogràfic 31 (estadístiques generals) i 312 (demografia), el gruix de la documentació es troba a la Biblioteca de Ciències Socials, que disposa de la Unitat d’Estadístiques.

3. A Internet

Us presentem una selecció de fonts oficials que proporcionen dades estadístiques

a) Catalunya

Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). Dades sobre tot tipus d’aspectes (població, economia, societat) i també per àmbits geogràfics (municipis i comarques). Disposa de diferents publicacions entre les que destaca l’Anuari estadístic de Catalunya.
Dades obertes gencat. Portal de la Generalitat de Catalunya amb dades de caràcter públic provinents de diferents organismes.
Ajuntament de Barcelona. Disposa d’un Departament d’estadística amb dades per barris i temes. Per a estadístiques municipals, a banda de l’IDESCAT, les webs dels ajuntaments solen proporcionar informació i molts d’ells disposen de portals de dades obertes.

b) Espanya

Instituto Nacional de Estadística (INE). Compta amb INEBase, una base de dades amb tota la informació estadística, i elabora diferents publicacions de síntesi (Anuario estadístico de España, España en cifras, etc). La seva web inclou un directori d’abast mundial (comunitats autònomes, ministeris, agències per països, organismes internacionals, etc).
Datos.gob.es. Portal del govern espanyol. Permet consultar estadístiques, enquestes i projeccions que proporcionen les administracions públiques i que es poden reutilitzar lliurement. Podeu filtrar per sector econòmic, data, etc.
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). A partir d’enquestes realitza diferents estudis: electorals, baròmetres mensuals d’opinió pública o sobre temes monogràfics.

c) Europa

Eurostat. Oficina estadística de la Unió Europea. Inclou indicadors, estadístiques generals, per sector econòmic, països (amb mapes i un atles interactiu), etc. Una base de dades permet navegar o cercar per temes. Editen diferents publicacions.
European Data Portal / Portal Europeo de Datos. Posat en marxa el febrer de 2016. Recopila la informació de més de 70 catàlegs de dades dels estats membres de la Unió Europea.
Portal de datos abiertos de la Unión Europea. Dóna informació estadística elaborada per les institucions i altres organismes de la UE. Les dades es poden reutilitzar, enllaçar i redistribuir gratuïtament.
Información estadística europea. Pàgina de l’INE amb enllaços, informació sobre Eurostat, etc.

d) Internacional

UNData. Indicadors de tots els àmbits temàtics i d’abast mundial recollits per les Nacions Unides. Podeu navegar per bases de dades, font de les dades o temes.
World dataBank. Indicadors de tots els àmbits temàtics i de tots els països del món des de 1960. Del Banc Mundial
DataStream. Base de dades estadística sobre finances, empresa i economia. Consultable a la Biblioteca de Ciències Socials.
Fons Monetari Internacional. La seva web inclou diferents bases de dades d’estadístiques i publicacions.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Té una pàgina d’estadístiques molt completa.

4. Més informació

Enlaces estadísticos. De l’INE. Directori d’oficines i agències estadístiques de tot el món organitzades geogràficament.
Dades estadístiques i Estadístiques econòmiques. Guies fetes per les biblioteques de la UPF.
Estadístiques. Categoria del blog Economia, empresa i estadístiques de la Biblioteca de Ciències Socials de la UAB.
Ariadna. Repositori de recursos de comunicació elaborat per professors del Dep. de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB). Per cercar recursos estadístics aneu a la Cerca combinada i al desplegable Tipus escolliu Dades.
Estadístiques. Apartat a Trobador
Tens dubtes? Pregunt@.