Dades de comunicació

Catàleg Internet: Mitjans, Audiovisuals, Premsa, Audiència, Publicitat Més informació

1. Al Catàleg UAB

Feu una cerca per paraula clau a catàleg: amb la matèria desitjada i el terme “estadístiques”. Per exemple: estadístiques comunicació, estadístiques premsa, estadístiques televisió, estadístiques ràdio, estadístiques cinema. També us pot interessar la matèria Indústria audiovisual i les seves matèries relacionades. Si cerqueu dades d’audiència o difusió cerqueu per matèria Audiència i les matèries relacionades.

2. A Internet

a) Mitjans de comunicació en general

Informe de la comunicació a Catalunya. Fet per l’Incom-UAB, inclou estadístiques de tots els mitjans.
Media Landcapes. Portal de l’European Journalism Centre amb informació sobre la indústria dels mitjans als diferents països d’Europa. Inclou premsa, mitjans audiovisuals (ràdio, televisió i cinema) i Internet.

b) Audiovisuals

Catalunya

Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Publica estadístiques i informes sobre el sector audiovisual a Catalunya amb dades de tot tipus.
Estadístiques de l’audiovisual català. Pàgina del Departament de Cultura de la Generalitat; el mateix departament publica l’Estudi sobre l’audiovisual a Catalunya
Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). La web inclou un apartat dedicat a l’audiovisual on podem consultar l’anuari Estadística de l’audiovisual a Catalunya. Per la seva banda l’Anuari estadístic de Catalunya inclou un apartat dedicat a Mitjans de comunicació, cinema i arts escèniques.
Observatori de la Producció Audiovisual. Publiquen informes
Producció cinematogràfica de Catalunya : trets i dimensions. Llibre digital amb accés des de xarxa UAB i ARE.

Espanya

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La seva pàgina Cine y audiovisuales inclou estadístiquestaquilla i espectadors i una base de dades de pel·lícules amb dades d’audiència. També us pot interessar CulturaBase, una base de dades amb un apartat dedicat a cine i vídeo i la Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España, amb apartats dedicats a cinema, vídeo i ràdio i televisió.
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Publica informes anuals, trimestrals i per províncies amb dades d’ingressos, accessos a la televisió de pagament, consum de televisió, etc. La seva web inclou un apartat dedicat a telecomunicacions i serveis audiovisuals i una base de dades d’estadístiques: CNMCData
SGAE. Publiquen l’Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales.

Europa

European Audiovisual Observatory. Organisme públic que recull i difon informació sobre la indústria de l’audiovisual a Europa. Publica informes, estadístiques, dades sobre distribució i exhibició, etc. Molt útil resulta el seu Yearbook, un anuari en paper o digital (consultable des de la Biblioteca) amb estadístiques de cinema, televisió, audiovisuals, vídeo i nous mitjans.

c) Premsa

Pew Research Center. Analitza l’evolució i els canvis en els mitjans de comunicació i publica The State of the news media, voluminós informe anual clau per conèixer les tendències del periodisme als EUA. També tenen una Media & News Indicators Database.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Podeu consultar la Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España amb un apartat dedicat a la lectura on s’inclou la premsa.
Media Landcapes. Portal de l’European Journalism Centre amb informació sobre la indústria dels mitjans als diferents països d’Europa.

d) Audiència i difusió

Guia de l’audiència elaborada per la nostra Biblioteca. Inclou recursos per accedir a dades d’audiència (ràdio, televisió, cinema), de difusió de diaris i revistes, d’accés a Internet i de venda de música i DVD.
Les principals fonts de dades d’audiència de televisió a Espanya provenen de Kantar Media. Podeu trobar part de la informació que elabora aquesta empresa en aquests documents que trobareu a la biblioteca: Anuario de audiencias de televisión i Noticias de la comunicación (Revista en paper. Trobareu informació al número del mes de gener de cada any).

e) Publicitat i Relacions públiques

  Infoadex. Dades sobre inversió publicitària. Consultable a la Biblioteca. Resums a la seva pàgina web.
  I2P. De Arce Media. Informes trimestrals d’inversió publicitària per sectors.
  Nielsen. Publica diferents informes i estudis (molts d’ells gratuïts) sobre empresa, consum i tendències de mercat.
Interactive Advertising Bureau. L’associació internacional de referència en publicitat interactiva. Publica informes, entre els que destaquen els Internet advertising revenue reports.
Trobareu dades electorals a les pàgines de l’IDESCAT (Catalunya) i a l’Oficina del Censo Electoral (Espanya).

3. Més informació

Ariadna. Repositori de recursos de comunicació per professors del Dep. de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB). Per cercar recursos estadístics aneu a la Cerca combinada i al desplegable Tipus escolliu Dades.
Indústria audiovisual. Apartat a Trobador
Tens dubtes? Pregunt@.