Millores a la Web of Science (i 2)

Seguim explicant-vos les millores que ha incorporat recentment la plataforma de literatura científica Web of Science, de Thomson Reuters, subscrita per la UAB.

Estadístiques d’ús dels articles

A partir d’ara, cada article inclòs a Web of Science compta amb una nova estadística, l’ús, entenent per ús el nombre de vegades que els usuaris de la base de dades han mostrat interès per aquell article. Com se sap que han mostrat interès? Perquè han fet una d’aquestes dues accions:

  1. Clicar damunt del text complet de l’article
  2. Exportar l’article a un gestor de referències bibliogràfiques

Quines estadístiques d’ús hi ha disponibles?

  • Últimos 180 días: és el còmput del nombre de vegades que es va accedir al text complet d’un registre o que un registre es va guardar per exportar en els últims 180 dies. Aquest còmput pot augmentar o disminuir a mesura que avança la data de finalització del període establert
  • Desde 2013: és el còmput del nombre de vegades que es va accedir al text complet d’un registre o que un registre es va guardar per exportar des de l’1 de febrer de 2013, data en la qual comença el càlcul d’aquesta estadística. Aquèst còmput pot augmentar o romandre estàtic al llarg del temps

Exemple:

Article buidat a Web of Science:

Exemple article a Web of Science

Estadístiques d’ús de l’article:

estadistiques d us d un article

Segons Web of Science, ús no equival a impacte. L’ús d’un article complementa l’impacte d’un article, que estaria representat pel nombre de citacions que l’article ha rebut. L’ús pot ser una estadística interessant per demostrar l’interès que suscita un article, especialment per a articles que fa poc que s’han publicat (i per tant encara no han tingut ocasió de ser citats), i per a articles de disciplines que tenen un nivell molt baix de citacions, o que les citacions tendeixen a trigar molt de temps a fer-se.

A més a més

  • Quan es fa una cerca, és possible ordenar els resultats pel nombre d’usos, tant pels últims 180 dies com per des de 2013Ordenar per nombre d usos
  • Els còmputs d’ús de les diferents versions d’un mateix element dins de la plataforma Web of Science estan unificats
  • Els còmputs d’ús s’actualitzen cada dia
  • Web of Science té cura d’eliminar de les estadístiques els usos que tot apunta que estiguin fets per “bots”

Millores en l’índex de noms de les organitzacions

Web of Science anuncia que ha millorat l’índex de noms de les organitzacions perquè sigui més fàcil trobar documents d’una institució en concret. Cada nom d’institució compta amb un registre que destaca el “nom preferent”, però que també recull variants del nom, formes abreujades, sigles, etc. Per provar-ho, cerqueu per “Organizaciones – Nombre preferido” i aneu a “Seleccionar del índice”.

Cerca per Organitzacions

Cerca per “Organizaciones – Nombre preferido”


Millores en la visualització de les identificacions dels autors

Des del registre de cada document es mostren les identificacions ResearcherID i ORCID dels seus autors, en cas que en tinguin. Exemple:

Identificacions dels autors
ResearcherID i ORCID


Visualització del quartil d’una revista des de Web of Science

Des del registre d’un article, es pot veure a quin quartil pertany, dins de la seva categoria, la revista que l’ha publicat, sempre i quan la revista estigui inclosa a Journal Citation Reports. Cal anar a l’opció “Ver información de la revista”. Es mostra el quartil segons l’última edició disponible de Journal Citation Reports.

Exemple:

Visualitzacio del quartil
Quartil revista


Limitar resultats per revistes d’accés obert

Quan es fan cerques dins de la Col·lecció principal de Web of Science, una manera de refinar els resultats és limitar-los a articles publicats en revistes d’accés obert:

Refinar resultats per revistes d acces obert


Crear un CVN segons l’estil de la FECYT

Web of Science permet generar un Currículum Vitae Normalitzat (CVN) segons l’estil de la FECYT. Per fer-ho, cal buscar la producció científica de l’investigador que hi ha dins de la base de dades i, una vegada la tinguem al davant, seleccionar l’opció “Guardar en FECYT CVN”.

CVN FECYT

Es generarà un document PDF, amb el format establert per la FECYT, que contindrà tota aquesta producció científica:

CVN FECYT

Deixa un comentari

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.