Es publica el segon número de Grafica

Grafic num 2Acabem de conèixer la publicació del segon número de Grafica: documents de disseny gràfic (ISSN 2014-9298), revista digital semestral, en accés obert, publicada pel Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual de la UAB.

Grafica va néixer a principis de 2013 (vegeu aquí la notícia de la presentació del primer número), amb la missió de “generar un conjunt de materials que, en forma de documents científics, permetin apropar la feina del disseny al camp empíric […]”. Com a revista científica, es regeix pels criteris de qualitat que estableixen la CNEAI, ANECA i Latindex, i els articles presentats se sotmeten a un procés d’avaluació d’experts.

Convocatòria d’articles (call for papers) per al número de gener 2014

——————————————————————————————-

En voleu saber més?

ReDi: Servei de Revistes Digitals de la UAB – plataforma que allotja les revistes electròniques publicades per departaments, grups de recerca, instituts i altres col·lectius investigadors de la UAB. Funciona amb Open Journal Systems (OJS), un sistema de gestió i publicació de codi obert.

Deixa un comentari