COMPRENSIÓ BÀSICA

invitació a la intercomprensió

set. 11 2008

autoavaluació

Posted in |

Autoavaluació de la comprensió segons els descriptors del MECR

Podeu fer l’autovaloració del vostre nivell de comprensió al llarg del vostre aprenentatge.

ENTENDRE. COMPRENSIÓ ORAL

A1 Puc reconèixer paraules familiars i expressions molt bàsiques sobre temes propis de la família i l’entorn concret i immediat, si la gent parla a poc a poc i amb claredat.

A2 Puc comprendre expressions i el vocabulari més freqüent sobre temes d’interès personal (per exemple, informació personal i familiar molt bàsica, compres, lloc de residència, ocupació laboral). Puc entendre la idea principal de missatges i avisos curts, clars i senzills.

B1 Puc comprendre les idees principals d’un discurs clar i en llenguatge estàndard sobre temes familiars, que es poden trobar a la feina, a l’escola, durant el temps lliure, etc. Puc comprendre la idea principal de molts programes de ràdio i televisió que tracten sobre assumptes actuals o d’interès personal o professional, si l’articulació és relativament lenta i clara.

B2 Puc comprendre conferències i discursos llargs i, fins i tot, seguir una argumentació complexa si el tema és relativament familiar. Puc comprendre la majoria de les notícies de televisió i els programes d’actualitat. Puc comprendre la majoria de les pel·lícules en registre estàndard.

C1 Puc comprendre discursos llargs, encara que no estiguin ben estructurats i que les relacions només siguin implícites i no estiguin assenyalades explícitament. Puc comprendre programes de televisió i pel·lícules sense gaire esforç.

C2 No tinc cap dificultat per comprendre qualsevol tipus de producció oral en directe o emesa pels mitjans de comunicació, encara que la velocitat de parla sigui ràpida com la d’un nadiu, a condició que tingui temps de familiaritzar-me amb l’accent.

ENTENDRE. COMPRENSIÓ LECTORA

A1 Puc comprendre noms familiars, paraules i frases molt senzilles; per exemple, les que apareixen en anuncis, cartells i catàlegs.

A2 Puc llegir textos molt curts i senzills. Puc trobar informació específica i previsible en documents escrits senzills i quotidians com ara anuncis, prospectes, menús i horaris, i puc comprendre cartes personals curtes i senzilles.

B1 Puc comprendre textos que utilitzen un llenguatge molt habitual i quotidià o que està relacionat amb la feina. Puc comprendre la descripció de fets, sentiments i desitjos en cartes personals.

B2 Puc llegir articles i informes sobre problemes contemporanis en què els autors adopten una posició o un determinat punt de vista. Puc comprendre prosa literària contemporània.

C1 Puc comprendre textos llargs i complexos de caràcter literari o basats en fets, i puc apreciar-ne les diferències d’estil. Puc comprendre articles d’especialitat i instruccions tècniques llargues, encara que no tinguin relació amb el meu camp d’especialitat.

C2 Puc llegir amb facilitat qualsevol mena d’escrit, incloent-hi textos abstractes, estructuralment o lingüísticament complexos, com ara manuals, articles d’especialitat i obres literàries.