llegim plegats?

lloc de trobada d'amants de mots

febr. 03 2009

recursos

Posted in |

A continuació recollim diversos recursos lingüístics en línia que ens poden ser útils en les lectures dels textos (des de la definició o traducció d’una paraula o text i les seves grafies i sons fins a una conjugació d’un temps concret d’un verb irregular).
D’altra banda, també s’hi inclou un apartat de recursos culturals (per acostar els contextos) i un de comunicacionals (per optimitzar els canals).

Es tracta d’una caixa d’eines sempre oberta que anirem omplint segons les nostres necessitats i que us animem a utilitzar, tan per trobar-hi una ajuda com per incloure-hi (des de propostes) un instrument que considereu cabdal.

esfera.jpg

Recursos lingüístics:
diccionari general (català)
conjugador verbal (multilingüe)
portal de recursos lingüístics (català)
argumenta (habilitats comunicatives)


esfera.jpg

Recursos culturals:
europeana
viquipèdia

esfera.jpg


Recursos comunicacionals: 
software (en català)
conversor de text a veu
traductor
xat multilingüe


esfera.jpg