Categoria: Ocupació & Política SocialPàgina 1 de 7

El PE demana un “dret a desconnectar”

En una resolució adoptada pels eurodiputats del Comitè d’Ocupació asseguren que els països de la UE han de garantir que els treballadors puguin exercir el dret a desconnectar…

Drets humans i treball digne a les cadenes de subministrament mundials

El Consell ha aprovat unes Conclusions en què demana als Estats membres i a la Comissió que promoguin els drets humans a les cadenes de subministrament mundials i…

Pla d’Acció sobre Integració i Inclusió

La Comissió ha presentat el Pla d’Acció sobre Integració i Inclusió per al període 2021-2027. El Pla d’Acció fomenta la inclusió de totes les persones, reconeixent la important…

Pacte per les Capacitats

La Comissió ha posat en marxa Pacte per les Capacitats, un element fonamental de l’Agenda de Capacitats Europea. També ha anunciat les primeres associacions europees de capacitats en…

La Comissió desemborsa 17.000 milions d’euros a Itàlia, Espanya i Polònia a través d’SURE

La Comissió Europea ha desemborsat un total de 17.000 milions d’euros a Itàlia, Espanya i Polònia en el primer tram de l’ajuda financera als Estats membres prestada a…

Galícia: 2 milions d’euros per ajudar a 500 acomiadats de drassanes a trobar feina

La Comissió de Pressupostos del PE ha aprovat que Espanya rebi 2,05 milions d’euros per a la reintegració laboral de 500 treballadors d’empreses navals a Galícia acomiadats. Les…

El Parlament insta els països a aprofitar al màxim la Garantia Juvenil

Amb una taxa d’atur juvenil del 17.6% en el conjunt de la UE i en tendència ascendent, el ple insisteix que s’ha de reforçar el finançament de la…

Bons socials per combatre l’atur

La Comissió Europea ha anunciat que emetrà els seus futurs bons SURE de la UE per un import màxim de 100.000 milions EUR en forma de bons socials….

Reconeixement a la UE per la seva Estratègia per a la Igualtat de Gènere

La Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries, FEDEPE, ha atorgat el seu Premi Internacional a la UE per la seva Estratègia per a la Igualtat…

Lluita contra el càncer: una millor protecció dels treballadors davant les substàncies químiques cancerígenes

Cada any es detecten a la UE al voltant de 120.000 casos de càncer vinculat a una activitat laboral, que causen aproximadament 80 000 morts anuals. Per millorar…

Ocupació i Desenvolupaments Socials a Europa

La Comissió va publicar el 15 de setembre l’edició 2020 d’Employment and Social Developments in Europe (ESDE) review dedicada al tema de l’equitat social i la solidaritat. La…

L’economia i la taxa d’ocupació de l’Eurozona van caure a nivells rècord entre abril i juny

El segon trimestre del 2020, encara marcades per les mesures de contenció de COVID-19 a la majoria dels Estats membres, el PIB ajustat desestacionalitzat va disminuir un 12,1%…

Coronavirus: mesures en àmbits social

Notícies i altres informacions relacionades amb les mesures adoptades en els àmbits del treball, la política social, l’educació i la societat de la informació per ordre cronològic decreixent:

Premi Solidaritat Civil del CESE, dedicat a la lluita contra el coronavirus

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) organitza a títol excepcional el Premi Solidaritat Civil, un guardó al voltant de el tema «La societat civil contra la COVID-19»,…

Europass es modernitza

Des de l’1 de juliol de 2020, la nova plataforma d’Europass proporciona als estudiants i treballadors eines i informació útils, que els ajudaran a gestionar la seva carrera…

Suport a l’ocupació dels joves

La Comissió posa en marxa «Suport a l’ocupació juvenil: un pont cap a l’ocupació per a la pròxima generació». El paquet de suport a l’ocupació juvenil s’articula al…

Informe sobre l’impacte del canvi demogràfic a Europa

La Comissió Europea ha adoptat avui, 17 de juny, el seu primer informe sobre l’impacte de l’canvi demogràfic. L’informe mostra les tendències demogràfiques a llarg termini en les…

El Parlament Europeu defensa una ambiciosa Estratègia Europea sobre Discapacitat

L’Estratègia Europea sobre discapacitat 2010-2020 es va establir per implementar la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat. Enguany arriba a la…

Empleo y Asuntos Sociales (05/2020)

NOTICIAS La UE aprueba un fondo de 100.000 millones para pagar el paro ocasionado por el coronavirus CONSILIUM — DOUE España pedirá fondos europeos para los ERTE EXPANSIÓN…

EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIÓN 04/2020

NOTICIAS El Consejo aprueba medidas para mitigar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus en los ciudadanos más pobres. Las medidas permiten, en particular, una utilización más…

Translate »