Categoria: Ocupació & Política SocialPàgina 1 de 6

Galícia: 2 milions d’euros per ajudar a 500 acomiadats de drassanes a trobar feina

La Comissió de Pressupostos del PE ha aprovat que Espanya rebi 2,05 milions d’euros per a la reintegració laboral de 500 treballadors d’empreses navals a Galícia acomiadats. Les…

El Parlament insta els països a aprofitar al màxim la Garantia Juvenil

Amb una taxa d’atur juvenil del 17.6% en el conjunt de la UE i en tendència ascendent, el ple insisteix que s’ha de reforçar el finançament de la…

Bons socials per combatre l’atur

La Comissió Europea ha anunciat que emetrà els seus futurs bons SURE de la UE per un import màxim de 100.000 milions EUR en forma de bons socials….

Reconeixement a la UE per la seva Estratègia per a la Igualtat de Gènere

La Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries, FEDEPE, ha atorgat el seu Premi Internacional a la UE per la seva Estratègia per a la Igualtat…

Lluita contra el càncer: una millor protecció dels treballadors davant les substàncies químiques cancerígenes

Cada any es detecten a la UE al voltant de 120.000 casos de càncer vinculat a una activitat laboral, que causen aproximadament 80 000 morts anuals. Per millorar…

Ocupació i Desenvolupaments Socials a Europa

La Comissió va publicar el 15 de setembre l’edició 2020 d’Employment and Social Developments in Europe (ESDE) review dedicada al tema de l’equitat social i la solidaritat. La…

L’economia i la taxa d’ocupació de l’Eurozona van caure a nivells rècord entre abril i juny

El segon trimestre del 2020, encara marcades per les mesures de contenció de COVID-19 a la majoria dels Estats membres, el PIB ajustat desestacionalitzat va disminuir un 12,1%…

Coronavirus: mesures en àmbits social

Notícies i altres informacions relacionades amb les mesures adoptades en els àmbits del treball, la política social, l’educació i la societat de la informació per ordre cronològic decreixent:

Premi Solidaritat Civil del CESE, dedicat a la lluita contra el coronavirus

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) organitza a títol excepcional el Premi Solidaritat Civil, un guardó al voltant de el tema «La societat civil contra la COVID-19»,…

Europass es modernitza

Des de l’1 de juliol de 2020, la nova plataforma d’Europass proporciona als estudiants i treballadors eines i informació útils, que els ajudaran a gestionar la seva carrera…

Suport a l’ocupació dels joves

La Comissió posa en marxa «Suport a l’ocupació juvenil: un pont cap a l’ocupació per a la pròxima generació». El paquet de suport a l’ocupació juvenil s’articula al…

Informe sobre l’impacte del canvi demogràfic a Europa

La Comissió Europea ha adoptat avui, 17 de juny, el seu primer informe sobre l’impacte de l’canvi demogràfic. L’informe mostra les tendències demogràfiques a llarg termini en les…

El Parlament Europeu defensa una ambiciosa Estratègia Europea sobre Discapacitat

L’Estratègia Europea sobre discapacitat 2010-2020 es va establir per implementar la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat. Enguany arriba a la…

Empleo y Asuntos Sociales (05/2020)

NOTICIAS La UE aprueba un fondo de 100.000 millones para pagar el paro ocasionado por el coronavirus CONSILIUM — DOUE España pedirá fondos europeos para los ERTE EXPANSIÓN…

EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIÓN 04/2020

NOTICIAS El Consejo aprueba medidas para mitigar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus en los ciudadanos más pobres. Las medidas permiten, en particular, una utilización más…

EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIÓN 03/2020

NOTICIAS Bruselas anuncia un fondo de paro comunitario dotado con 100.000 millones. El mecanismo, reclamado por España e Italia, busca promover las supensiones de empleo y evitar los…

EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIÓN 02/2020

NOTICIAS El PE pide medidas ambiciosas para garantizar igualdad de salarios a las mujeres PE ; Propuesta de resolución Publicación de informes estadísticos de 2019 sobre coordinación de…

EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIÓN 01/2020

NOTICIAS La Comisión presenta sus primeras reflexiones sobre la construcción de una Europa social fuerte para unas transiciones justas COMISIÓN EUROPEA ; El Mecanismo para una Transición Justa…

EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIÓN 12/2019

NOTICIAS EURES cumple 25 años. En 1994 se puso en la red de cooperación europea de servicios de empleo diseñada para facilitar la libre circulación de los trabajadores….

EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIÓN 11/2019

NOTICIAS El salario medio de los españoles es 433 euros inferior al de la Unión Europea. Un español necesita trabajar 20 meses para ganar lo que un alemán…

EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSION 10/2019

NOTICIAS El paro en la eurozona se mantiene en niveles de 2008 EURACTIV La Autoridad Laboral Europea inicia su actividad. El lanzamiento tiene lugar dos años después de…

EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSION 09/2019

NOTICIAS La UE registra la tasa de desempleo más baja en 19 años AQUÍ EUROPA ; EUROSTAT Thomas Cook. La ministra propone usar el fondo de globalización para…

EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSION 07/2019

NOTICIAS Vacaciones de la Guardia Civil. La Comisión Europea respalda la denuncia de AUGC por incumplimiento de España al no abonar las vacaciones no disfrutadas de los guardias…

EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSION 06/2019

NOTICIAS Ninis. Las jóvenes ninis son más que los hombres en todos los países de la UE el pais Competencia lleva al tribunal de la UE el acuerdo…

EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSION 05/2019

NOTICIAS La Justicia Europea respalda la implantación del registro de jornada obligatorio EL PAÍS El trabajo de la UE para mejorar los derechos y condiciones de los trabajadores….

Translate »