Categoria: Ocupació & Política SocialPàgina 1 de 8

Plataforma europea per combatre el sensellarisme

Les institucions europees, els governs de la Unió i la societat civil s’han compromès per primera vegada a treballar junts per combatre el fenomen dels sense llar a…

Cimera Social de Porto: tots els socis es comprometen a assolir els objectius socials en 2030

Els mandataris de la UE, les institucions europees, els interlocutors socials i els representants de la societat civil es van reunir el 7 de maig a Porto per…

Seguir i anticipar el canvi demogràfic

La Comissió ha posat en marxa un «Atles de Demografia» de la UE, una eina interactiva en línia per a visualitzar, seguir i anticipar el canvi demogràfic a…

Claus del declivi demogràfic a les regions d’Europa

El Parlament examina les causes i possibles solucions del canvi demogràfic europeu, que suposa un gran desafiament per a la Unió. Les regions despoblades solen ser àrees rurals…

13.000 milions € amb càrrec a l’instrument SURE

La Comissió Europea ha desemborsat 13.000 milions d’euros a sis Estats membres en el sisè tram de l’ajuda financera a càrrec de l’instrument SURE. Es tracta del tercer…

COVID-19: mesures en ocupació i afers socials (2021)

En aquesta entrada es recullen cronològicament les accions de la UE per combatre la crisi de la Covid-19 en els àmbits socials i laborals. És continuació de la recopilació que…

Préstecs per fer front a l’atur

La Comissió Europea va desemborsar, el passat 16 de març, 9 000 milions d’euros a set Estats membres en el marc de el cinquè tram de l’ajuda financera…

Transparència retributiva: a igual treball, igual retribució

La Comissió Europea ha presentat una proposta sobre transparència retributiva per garantir que les europees i els europeus rebin la mateixa retribució per la mateixa feina. Es tracta…

Pla d’Acció del Pilar Europeu de Drets Socials

Amb el Pla d’Acció del Pilar Europeu de Drets Socials la Comissió ha fixat la seva ambició d’aconseguir una Europa social forta que se centri en l’ocupació i…

Estratègia sobre els drets de les persones amb discapacitat

La Comissió Europea ha adoptat l’Estratègia sobre els drets de les persones amb discapacitat 2021-2030. Aquesta Estratègia es basa en els resultats de l’anterior Estratègia Europea sobre Discapacitat…

Els eurodiputats volen abordar la precarietat laboral a la UE

En aquest article s’expliquen les mesures que els membres del Parlament Europeu volen adoptar respecte als salaris mínims i sobre com donar suport als grups més vulnerables, com…

El PE demana protegir el dret a l’habitatge

L’accés a un habitatge digne i assequible és cada vegada més difícil a la UE, a causa dels preus de mercat i als lloguers, que estan en continu…

Estratègia d’Igualtat de Gènere 2020-2025

El Parlament Europeu celebra les mesures positives incloses en la nova estratègia d’igualtat de gènere de la UE, però reclama accions addicionals i objectius específics i vinculants. Al…

Recovey Dashboard

Eurostat ha publicat un tauler de control interactiu per fer seguiment de la recuperació. El tauler conté indicadors mensuals i trimestrals de diverses àrees estadístiques rellevants per fer…

Acord sobre el Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització

La Presidència alemanya del Consell ha arribat a un acord amb l’equip negociador de Parlament Europeu sobre el Reglament relatiu a Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització (FEAG)…

El PE demana un “dret a desconnectar”

En una resolució adoptada pels eurodiputats del Comitè d’Ocupació asseguren que els països de la UE han de garantir que els treballadors puguin exercir el dret a desconnectar…

Drets humans i treball digne a les cadenes de subministrament mundials

El Consell ha aprovat unes Conclusions en què demana als Estats membres i a la Comissió que promoguin els drets humans a les cadenes de subministrament mundials i…

Pla d’Acció sobre Integració i Inclusió

La Comissió ha presentat el Pla d’Acció sobre Integració i Inclusió per al període 2021-2027. El Pla d’Acció fomenta la inclusió de totes les persones, reconeixent la important…

Pacte per les Capacitats

La Comissió ha posat en marxa Pacte per les Capacitats, un element fonamental de l’Agenda de Capacitats Europea. També ha anunciat les primeres associacions europees de capacitats en…

La Comissió desemborsa 17.000 milions d’euros a Itàlia, Espanya i Polònia a través d’SURE

La Comissió Europea ha desemborsat un total de 17.000 milions d’euros a Itàlia, Espanya i Polònia en el primer tram de l’ajuda financera als Estats membres prestada a…

Translate »