Categoria: Economia & FinancesPàgina 1 de 14

Mesures sobre finances sostenibles

La Comissió Europea ha adoptat una sèrie de mesures més ambicioses en matèria de finances sostenibles. En primer lloc, la nova estratègia en matèria de finances sostenibles estableix…

Històric acord mundial per garantir una fiscalitat de les empreses multinacionals més justa

El 10 de juliol el G-20 va aprovar un acord mundial en matèria d’impost sobre societats. Aquest consens, sense precedents, contribuirà a una reforma completa del sistema internacional…

La Comissió Europea aprova el pla de recuperació i resiliència d’Espanya

La Comissió Europea va adoptar el 16 de juny una avaluació positiva del pla de recuperació i resiliència d’Espanya. Es tracta d’un pas important cap al desemborsament per…

Nou Observatori Fiscal de la UE

La Comissió Europea ha anunciat la posada en marxa de l’Observatori Fiscal de la UE, que és un nou laboratori d’investigació que contribuirà a la lluita de la…

La Comissió proposa un nou i ambiciós programa per a la tributació de les empreses

La Comissió Europea ha adoptat la Comunicació «La fiscalitat de les empreses per al segle XXI» per propiciar un sistema de tributació empresarial sòlid, eficient i just a…

Finances sostenibles i taxonomia de la UE

La Comissió Europea ha adoptat un ambiciós paquet de mesures generals per contribuir a millorar el flux de diners cap a activitats sostenibles a tota la Unió Europea….

COVID-19: mesures econòmiques (2021)

En aquesta entrada es recullen cronològicament les mesures econòmiques portades a terme per la UE per combatre la crisi de la Covid-19 l’any 2021. És la  continuació de la…

Reformes nacionals per augmentar el creixement

La Comissió ha aprovat 226 projectes en els 27 Estats membres a fi de donar suport els seus esforços en el disseny i aplicació de reformes nacionals per…

BCE: Comptes anuals 2020

L’informe de gestió del Banc Central Europeu presenta les principals tasques i activitats de la institució, així com el seu impacte en els seus estats financers. A més,…

Un hivern complicat, però llum al final del túnel

Segons les previsions econòmiques d’hivern de 2021, l’economia de la zona de l’euro creixerà un 3,8% tant el 2021 com el 2022. En el conjunt de la UE,…

Recovey Dashboard

Eurostat ha publicat un tauler de control interactiu per fer seguiment de la recuperació. El tauler conté indicadors mensuals i trimestrals de diverses àrees estadístiques rellevants per fer…

Marc Financer Plurianual 2021-2027

El passat mes de desembre es va adoptar el Reglament pel qual s’estableix el Marc Financer Plurianual de la UE per al període 2021-2027. El Reglament preveu un…

Consell Europeu, 10 i 11 de desembre de 2020

Els dirigents de la UE han arribat a un acord per respondre a les preocupacions expressades en relació amb el paquet de recuperació i han acordat un objectiu…

Fiscalitat equitativa per a les plataformes digitals

Compromís assolit per ampliar les normes de transparència fiscal de la UE a les plataformes digitals, per tal de garantir que els que guanyin diners mitjançant la venda…

Lluitar contra el frau

El Consell ha adoptat la seva posició en primera lectura sobre les esmenes al reglament sobre investigacions dutes a terme per l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau…

Acord sobre els fons estructurals

El Consell i el Parlament han arribat a un acord polític provisional sobre les normes actualitzades que regulen els fons estructurals que fonamenten la política de cohesió econòmica,…

Acord per a la reforma del MEDE

Llum verda de l’Eurogrup per a la reforma del Mede, el Mecanisme Europeu d’Estabilitat. L’objectiu de la reforma és donar-li més poders al Mede, millorar les línies de…

Acord sobre el pròxim pressupost a llarg termini i NextGenerationEU

El 10 de novembre Parlament Europeu i el Consell van assolir un acord sobre el proper marc financer plurianual i NextGenerationEU. Un cop adoptat, el paquet, per un…

Situació econòmica

La Comisió Europea ha publicat les previsions econòmiques de la tardor de 2020 i el paquet de tardor del Semestre Europeu. Principals conclusions de les previsions econòmiques. Una…

Consulta pública sobre l’euro digital

El Banc Central Europeu (BCE) i els bancs centrals nacionals de la zona de l’euro estan explorant els beneficis i els riscos de la creació d’un euro digital….

Translate »