En una resolució adoptada pels eurodiputats del Comitè d’Ocupació asseguren que els països de la UE han de garantir que els treballadors puguin exercir el dret a desconnectar eficaçment, fins i tot mitjançant convenis col·lectius. Assenyalen que aquest dret és vital per protegir la salut dels treballadors.

La cultura d’estar “sempre en marxa” i la creixent expectativa que els treballadors haurien de ser accessibles en qualsevol moment poden afectar negativament la conciliació de la vida laboral, la salut física i mental i el benestar, afirma el Comitè d’Ocupació.

Demanen a la Comissió que proposi una Directiva de la UE sobre el dret a desconnectar, ja que aquest dret no està recollit explícitament en la legislació de la UE. Els eurodiputats també subratllen que la possibilitat de desactivar la feina hauria de ser un dret fonamental, ja que permetria als treballadors abstenir-se de les tasques relacionades amb el treball i de la comunicació electrònica fora de l’horari laboral sense haver de tenir cap repercussió.

Propers passos

Es preveu que la resolució no legislativa sigui votada en una sessió plenària el gener de 2021. Un cop aprovada pel Parlament, es presentarà a la Comissió i als països de la UE per a la seva implementació com a part de futures decisions reguladores.

Antecedents

Segons Eurofound, des de l’inici de la pandèmia COVID-19, més d’un terç dels treballadors de la UE ara treballen des de casa. Actualment no hi ha cap marc legal europeu que defineixi i reguli directament el dret a apagar-se. L’ús generalitzat de les eines digitals i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) permet treballar des de qualsevol lloc i moment.

Aquestes tecnologies poden tenir conseqüències perjudicials, ampliar l’horari laboral, desdibuixar els límits entre la vida laboral i la privada i contribuir a alguns tipus de “nomadisme laboral”, tot això agreujat per la crisi del COVID-19.

Més informació