El Consell ha aprovat unes Conclusions en què demana als Estats membres i a la Comissió que promoguin els drets humans a les cadenes de subministrament mundials i el treball digne arreu del món.

Per primera vegada, el Consell sol·licita a la Comissió que posi en marxa, d’aquí a 2021, un pla d’acció de la UE que estigui centrat en la configuració sostenible de les cadenes de subministrament mundials i en la promoció dels drets humans, les normes de diligència deguda en matèria social i mediambiental i la transparència. Això inclou una sol·licitud perquè la Comissió presenti una proposta de marc jurídic de la UE sobre governança empresarial sostenible que inclogui obligacions de diligència deguda de les empreses en els diferents sectors que conformen les cadenes de subministrament mundials.

A més, el Consell insta la Comissió a que actualitzi la seva Comunicació de 2006 titulada «Promoure un treball digne per a tothom. Contribució de la UE a l’aplicació de l’agenda de la feina digne al món».

El Consell també demana als Estats membres que, d’acord amb les seves competències i les seves circumstàncies nacionals, redoblin els seus esforços per aplicar eficaçment els Principis Rectors de les Nacions Unides sobre les Empreses i els Drets Humans, en particular mitjançant plans d’acció nacionals nous o actualitzats que combinin mesures voluntàries i obligatòries.

Les Conclusions del Consell recorden que la crisi actual ha empitjorat la situació de part de la mà d’obra en les cadenes de subministrament mundials i ha ocasionat un pronunciat descens del nombre d’hores de treball i la considerable pèrdua d’ingressos laborals a tot el món.

Més informació