La Comissió ha presentat el Pla d’Acció sobre Integració i Inclusió per al període 2021-2027.

El Pla d’Acció fomenta la inclusió de totes les persones, reconeixent la important contribució dels migrants a la UE i plantant cara a les barreres que poden obstaculitzar la participació i inclusió de les persones d’origen migrant, tant nouvinguts com a ciutadans, en la societat europea. Es basa en el principi que la integració requereix esforços tant de la persona com de la comunitat d’acollida i inclou noves accions que es basen en els èxits de l’anterior pla d’acció de 2016.

Més informació: