La Comissió ha posat en marxa Pacte per les Capacitats, un element fonamental de l’Agenda de Capacitats Europea.

També ha anunciat les primeres associacions europees de capacitats en ecosistemes industrials clau, com són la indústria automobilística, la microelectrònica i les indústries aeroespacial i de defensa.

El Pacte per les Capacitats promou una acció conjunta per maximitzar la repercussió de les inversions en la millora de les capacitats existents (capacitació professional) i la formació en noves capacitats (reciclatge professional). Es demana a la indústria, els empresaris, els interlocutors socials, les cambres de comerç, les autoritats públiques, els proveïdors d’educació i formació i les agències d’ocupació que col·laborin i assumeixin un compromís clar per invertir en la formació de totes les persones en edat de treballar a tota la Unió Europea.

Més informació