La Comissió Europea ha desemborsat un total de 17.000 milions d’euros a Itàlia, Espanya i Polònia en el primer tram de l’ajuda financera als Estats membres prestada a través de l’instrument SURE. Itàlia rep 10 000 milions d’euros, Espanya 6 000 milions d’euros, i Polònia 1 000 milions d’euros. Quan finalitzin tots els desemborsaments de SURE, Itàlia haurà rebut un total de 27 400 milions d’euros, Espanya 21.300 milions d’euros, i Polònia 11 200 milions d’euros.

Els imports -en forma de préstecs concedits en condicions favorables- ajudaran a aquests Estats membres a afrontar els sobtats augments de la despesa pública necessaris per preservar l’ocupació. Més concretament, ajudaran els Estats membres a sufragar els costos directament relacionats amb el finançament dels règims nacionals de reducció de el temps de treball i amb mesures similars adoptades en resposta a la crisi provocada per la pandèmia de coronavirus, en particular per atendre els treballadors autònoms.

L’instrument SURE pot facilitar a tots els Estats membres ajudes financeres de fins a 100.000 milions d’euros. A proposta de la Comissió, el Consell ha aprovat fins a la data 87.900 milions d’euros en concepte d’ajuda financera a 17 Estats membres a través de SURE. Els propers desemborsaments s’efectuaran al llarg dels propers mesos, després de les corresponents emissions d’obligacions.

Els desemborsaments arriben després de l’emissió inaugural per la Comissió de bons socials destinats a finançar l’instrument, que han suscitat gran interès entre els inversors.

Més informació