El Consell ha adoptat una Recomanació sobre un enfocament coordinat de la restricció de la lliure circulació en resposta a la pandèmia de COVID-19. La Recomanació té per objecte evitar la fragmentació i les pertorbacions, així com augmentar la transparència i la previsibilitat per als ciutadans i les empreses.

Cada setmana, els Estats membres han de facilitar al Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC) les dades de què disposin sobre els següents criteris:

  • nombre de casos nous notificats per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies,
  • nombre de proves per cada 100.000 habitants realitzades en l’última setmana (taxa de proves),
  • percentatge de proves positives realitzades en l’última setmana (índex de positivitat de les proves).

Atenent a aquestes dades, l’ECDC ha de publicar un mapa setmanal dels Estats membres de la UE, desglossat per regions, per donar suport als Estats membres a l’hora de decidir. Les zones han de assenyalar-se amb els següents colors:

  • verd, si l’índex de notificació en els últims catorze dies és inferior a 25 i l’índex de positivitat de les proves és inferior a el 4%;
  • taronja, si l’índex de notificació en els últims catorze dies és inferior a 50 però l’índex de positivitat de les proves és de el 4% o superior o, si l’índex de notificació en els últims catorze dies es troba entre 25 i 150 i el índex de positivitat de les proves és inferior a el 4%;
  • vermell, si l’índex de notificació en els últims catorze dies és de 50 o superior i l’índex de positivitat de les proves és de el 4% o superior, o si l’índex de notificació en els últims catorze dies és superior a 150;
  • gris, si la informació és insuficient o si la taxa de proves és inferior a 300.

Més informació