Amb una taxa d’atur juvenil del 17.6% en el conjunt de la UE i en tendència ascendent, el ple insisteix que s’ha de reforçar el finançament de la Garantia Juvenil en el pròxim període pressupostari (2021-2027).

En una resolució aprovada amb 574 vots a favor, 77 en contra i 43 abstencions, el Parlament assenyala que els països han de garantir que els joves inscrits en els plans de Garantia Juvenil rebin ofertes d’ocupació, formació, aprenentatge o pràctiques de qualitat, variades, adaptades i amb una remuneració justa.

Els eurodiputats critiquen la decisió de el Consell Europeu de reduir del 15% al 10% els recursos de Fons Social Europeu (FSE +) sota gestió compartida dirigits a impulsar l’ocupació juvenil, ja que suposa una contradicció amb les ambicions de la UE en aquest àmbit.

Prohibició de les pràctiques sense remunerar

El Parlament també rebutja les pràctiques i períodes de formació d’aprenentatges sense remunerar, ja que suposen una forma d’explotació de la feina dels joves i una violació dels seus drets. Demana a la Comissió que proposi un instrument jurídic per acabar amb elles.

Lluitar contra la discriminació

També entre els joves que no estudien ni treballen hi ha subgrups, com els joves amb discapacitat, els joves sense llar, els joves gitanos i els joves migrants i refugiats, cadascú amb necessitats pròpies que han de cobrir-se amb serveis a mida, explica el text . Els eurodiputats demanen un enfocament diferenciat per als ninis de llarga durada, sovint procedents d’entorns socioeconòmics desfavorits. Recalquen que “els plans de la Garantia Juvenil han de combatre activament qualsevol discriminació que pateixin els joves pel motiu que sigui”.

Convertir la Garantia Juvenil en vinculant

El Parlament vol que la Garantia Juvenil (actualment una recomanació de Consell) es converteixi en un instrument jurídic vinculant per a tots els Estats membres i demana a la Comissió que presenti una proposta amb aquest fi.

Antecedents

Des 2014, la Garantia Juvenil ha facilitat a 24 milions de joves una oportunitat de formació, educació o ocupació. Al juliol de 2020, la Comissió va proposar estendre la seva cobertura per incloure als menors de 30 anys.

També al juliol, el Parlament va donar suport a destinar 145 milions d’euros per a la Iniciativa per a l’ocupació juvenil, centrada en els joves que viuen en regions amb una desocupació entre els menors de 25 anys superior a l’25%.

Més informació