La Comissió Europea ha anunciat que emetrà els seus futurs bons SURE de la UE per un import màxim de 100.000 milions EUR en forma de bons socials.

Amb aquesta finalitat, la Comissió ha adoptat un marc de bons socials avaluat de forma independent. Aquest marc té per objecte oferir als inversors en aquests bons la confiança que els fons mobilitzats serviran a un objectiu veritablement social.

La primera operació es durà a terme a la segona quinzena d’octubre.

Aquest anunci és conseqüència de l’aprovació pel Consell de la concessió d’ajuda financera a 16 Estats membres amb càrrec a l’instrument SURE per tal d’ajudar a protegir l’ocupació i als treballadors. Espanya rebrà un préstec de 21.325 milions d’euros amb càrrec a aquest instrument europeu,

Més informació