La Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries, FEDEPE, ha atorgat el seu Premi Internacional a la UE per la seva Estratègia per a la Igualtat de Gènere 2020-2025.

L’Estratègia per a la Igualtat de Gènere 2020-2025 estableix una visió, objectius polítics i accions per aconseguir avenços concrets en matèria d’igualtat de gènere a Europa i assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El lliurament dels XXIX Premis FEDEPE va tenir lloc en format virtual en una cerimònia que es va emetre el 23 de setembre a través de Youtube i del web de FEDEPE.

Més informació