La Comissió Europea ha publicat el primer informe a escala de la UE sobre l’Estat de Dret.

L’informe es refereix als quatre pilars principals de l’Estat de Dret:

  • els sistemes judicials nacionals,
  • les normatives en matèria de lluita contra la corrupció,
  • el pluralisme i
  • la llibertat dels mitjans de comunicació.

També recull les novetats pertinents arran de les mesures d’emergència adoptades pels Estats membres a causa de la crisi del coronavirus.

L’objectiu de l’informe és ampliar el conjunt existent d’instruments de la UE amb un nou instrument preventiu i impulsar un debat inclusiu i una cultura de l’Estat de Dret a tota la UE. També hauria d’ajudar a tots els Estats membres a estudiar la manera de superar les dificultats i a aprendre de les experiències dels altres, i ensenyar com reforçar en major mesura l’Estat de Dret en el ple respecte de les tradicions i els sistemes constitucionals nacionals.

Més informació