El passat 29 de setembre, la vicepresidenta de la Comissió Europea, Věra Jourová, i la secretària general del Consell d’Europa, Marija Pejčinović Burić, han publicat una declaració sobre la represa de les negociacions sobre l’adhesió de la Unió Europea al Conveni Europeu de Drets Humans.

El Conveni Europeu de Drets Humans, adoptat el 1950, ha estat ratificat pels 47 països membres de Consell d’Europa. Els 27 Estats membres de la UE són Parts en el Conveni.

Per garantir que la UE i la seva legislació estiguin subjectes a les mateixes normes que els Estats membres, el Tractat de Lisboa disposa que la Unió Europea s’adhereixi al Conveni.

Aquesta adhesió completaria la protecció dels drets fonamentals dels ciutadans de la UE i reforçaria els valors fonamentals. També augmentaria l’eficàcia de la legislació de la UE i la coherència de la protecció dels drets fonamentals a Europa.

El 18 de desembre de 2014, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va emetre un dictamen negatiu sobre la compatibilitat de el projecte d’acord d’adhesió amb els Tractats de la UE. Des de llavors, s’ha estat debatent una nova solució que faci possible complir l’obligació d’adhesió i tenir en compte tots els aspectes que assenyala el Tribunal en el seu dictamen.

Més informació