El passat 29 de setembre, les Nacions Unides i la UE van signar un acord, al marge de la 75a sessió de l’Assemblea General, per millorar la cooperació i enfortir la resposta col·lectiva en operacions de pau i gestió de crisi.

L’acord facilitarà l’alineació operativa i millorarà la complementarietat entre les missions sobre el terreny de la UE i les Nacions Unides en les àrees de suport logístic, mèdic i de seguretat.

Aquest també és un pas concret endavant per avançar en la Iniciativa d’Acció per al Manteniment de la Pau (A4P) i la Declaració de Compromisos Compartits sobre les Operacions de Manteniment de la Pau de les Nacions Unides, reforçant el principi que les aliances reforçades són vitals per a la realització eficaç i eficient del mandat.

L’acord marc complementa els acords de cooperació existents entre les dues organitzacions i reflecteix el compromís mutu amb el multilateralisme i amb un ordre basat en normes.

Les Nacions Unides i la UE han augmentat progressivament la col·laboració en el manteniment de la pau i la gestió de crisis i han fomentat enfocaments innovadors de cooperació. Iniciada als Balcans Occidentals el 2003, la cooperació s’ha expandit des d’aleshores fins a incloure diverses accions a l’Àfrica i l’Orient Mitjà. Avui coordinen estretament activitats a Somàlia, la República Centreafricana, Líbia i Kosovo, i treballen colze a colze en la força conjunta del G5 Sahel.

Més informació