La Comissió va publicar el 15 de setembre l’edició 2020 d’Employment and Social Developments in Europe (ESDE) review dedicada al tema de l’equitat social i la solidaritat.

La revisió proporciona anàlisis basades en evidències sobre com aconseguir una major equitat a tota la UE davant de crisis com la pandèmia COVID-19, així com els canvis estructurals a causa de l’envelliment demogràfic i les transicions ecològiques i digitals.

La revisió assenyala que la pandèmia COVID-19 té efectes profunds sobre la salut, l’economia, l’ocupació i la societat, amenaçant gran part dels avenços que la UE havia assolit anteriorment. Tots els estats membres experimenten un xoc econòmic més gran que el anys 2008-2009. La producció econòmica s’ha reduït dràsticament i l’atur augmenta. Les persones més vulnerables, inclosos els joves europeus, s’han vist especialment afectades.

En aquest context, l’informe ESDE apunta a les conclusions següents:

  • Un salari mínim i una renda mínima adequats poden tenir un efecte beneficiós sobre la mobilitat social dels europeus.
  • Reforçar l’equitat social, fins i tot mitjançant inversions en persones, dóna els seus fruits. Tancar les bretxes relacionades amb el gènere comporta rendiments particularment elevats, tot i que ampliar la vida laboral i augmentar el nivell educatiu també tenen efectes positius.
  • El canvi estructural, com la transició verda, ha d’anar acompanyat de mesures socials per tenir èxit. Cal destacar que aquesta transició requereix inversions socials en forma de programes de recalificació i / o prestacions per desocupació. Segons ESDE, aquesta inversió social podria ascendir a 20.000 milions d’euros o més fins al 2030.
  • Els esquemes de treball de curta durada protegeixen eficaçment els llocs de treball. La UE està ajudant els estats membres a proporcionar aquest suport mitjançant mecanismes de solidaritat com l’instrument de suport temporal per mitigar els riscos d’atur en cas d’emergència (SURE).
  • El diàleg social i la negociació col·lectiva influeixen en la justícia i la seva percepció en el lloc de treball promovent salaris més equitatius, millors condicions laborals i mercats laborals més inclusius.

Més informació