El Consell va acordar, l’11 de setembre, augmentar en 6 200 milions d’euros el pressupost de la UE per al 2020 per tal de fer front a les repercussions de la crisi de la COVID-19 i finançar, entre altres coses, l’estratègia per a les vacunes.

El pressupost revisat augmenta els pagaments per l’Instrument d’Assistència Urgent a 1.090 milions d’euros amb vista a garantir el desenvolupament i la distribució d’una vacuna contra la COVID-19. La Comissió Europea farà servir aquests fons com a pagament a compte per demanar la bestreta dosis de vacunes.

Més informació