Cada any es detecten a la UE al voltant de 120.000 casos de càncer vinculat a una activitat laboral, que causen aproximadament 80 000 morts anuals. Per millorar la protecció dels treballadors davant el càncer, la Comissió ha proposat avui limitar encara més la seva exposició a les substàncies químiques cancerígenes.

Aquesta quarta revisió de la Directiva sobre agents carcinògens i mutàgens estableix valors límit nous o revisats pel que fa a tres importants substàncies: l’acrilonitril, els compostos de níquel i el benzè. Les estimacions mostren que més de 1,1 milions de treballadors en un ampli ventall de sectors es beneficiaran d’una millor protecció gràcies a les noves normes.

La proposta anunciada avui és la primera iniciativa en el marc de el compromís de la Comissió de lluitar contra el càncer mitjançant l’imminent Pla Europeu de Lluita contra el Càncer.

Més informació