El Consell ha adoptat una sèrie de conclusions sobre el paper d’un mercat únic aprofundit i en ple funcionament per a una forta recuperació econòmica i una Unió Europea competitiva i sostenible.

En aquestes conclusions, el Consell reconeix la importància de reforçar i aprofundir el mercat únic amb l’objectiu de rellançar l’economia de la UE en l’era posterior al COVID-19.

Es convida als estats membres a millorar la implementació i el compliment de les normes de la UE en l’àmbit del mercat únic, així com eliminar les barreres innecessàries al comerç transfronterer a la UE.

Es demana a la Comissió que inclogui en el seu informe estratègic una avaluació de la resistència del mercat únic a partir de la crisi del COVID-19. Aquest informe, que es presentarà el 15 de gener de 2021, també hauria de cobrir l’estat d’implementació del pla d’acció d’aplicació del 2020 i els avenços en l’abordatge de les barreres del mercat únic i suggerir sobre la base d’aquestes avaluacions qualsevol acció, inclosa la normativa, que calgui. ser pres. Proporcionaria la base per a futures discussions abans del Consell Europeu del mercat únic de març de 2021.

Més informació