La Comissió Europea ha presentat les orientacions estratègiques per a l’aplicació del Mecanisme de Recuperació i Resiliència en la seva Estratègia Anual de Creixement Sostenible de 2021 (EACS).

El Mecanisme, principal instrument de recuperació i nucli essencial de NextGenerationEU, contribuirà que a la UE surti de la crisi actual reforçada i dotada de major resiliència.

El Mecanisme concedirà préstecs i subvencions per valor de 672.500 milions EUR, un import sense precedents, com a ajuda financera anticipada per als primers anys de la recuperació, que resultaran crucials.

La publicació de la EACS posa en marxa el cicle del Semestre Europeu d’aquest any. A l’EACS de l’any passat, la Comissió va llançar una nova estratègia de creixement basada en el Pacte Verd Europeu i en el concepte de sostenibilitat competitiva. L’EACS d’enguany guarda plena continuïtat amb la precedent. Els quatre aspectes identificats en l’Estratègia Anual de Creixement Sostenible de l’any passat, és a dir, la sostenibilitat mediambiental, la productivitat, l’equitat i l’estabilitat macroeconòmica, segueixen sent els principis rectors en què es basen els plans de recuperació i resiliència dels Estats membres i les seves reformes i inversions nacionals. Aquests aspectes constitueixen el nucli del Semestre Europeu i garanteixen que la nova agenda de creixement contribueixi a establir les bases d’una recuperació ecològica, digital i sostenible.

Per poder acollir-se a el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, els Estats membres han de presentar projectes de plans de recuperació i resiliència en els quals s’exposin els programes nacionals d’inversió i reforma adoptats d’acord amb els criteris estratègics de la UE esmentats anteriorment. Els plans de recuperació i resiliència dels Estats membres també han d’abordar els reptes de política econòmica que figuren en les recomanacions específiques per països dels últims anys i, en particular, en els cicles de 2019 i 2020. Aquests plans han de permetre així mateix als Estats membres intensificar el seu potencial de creixement econòmic, creació d’ocupació i resiliència econòmica i social, així com fer front a les transicions ecològica i digital.

La Comissió ha publica també orientacions addicionals destinades als Estats membres sobre la millor manera de presentar els seus plans de recuperació i resiliència, juntament amb una plantilla normalitzada per a l’elaboració d’aquests plans. 

Següents etapes

La Comissió demana a Parlament Europeu i al Consell que assoleixin el més aviat possible un acord sobre la proposta legislativa per tal que el Mecanisme estigui operatiu a partir de l’1 de gener de 2021.

La data límit de presentació dels plans de recuperació i resiliència és el 30 d’abril de 2021. No obstant això, s’anima als Estats membres a presentar els seus avantprojectes de plans a partir de l’15 d’octubre de 2020.

Fonts UE

Altres fonts