La Comissió ha proposat major claredat i predictibilitat per a totes les mesures que restringeixin la lliure circulació a la Unió Europea.

La proposta de la Comissió estableix quatre àmbits clau en què els Estats membres han de col·laborar més estretament:

  1. Criteris comuns i llindars per als Estats membres a l’hora de decidir si s’introdueixen restriccions als viatges.
  2. Una cartografia de criteris comuns utilitzant un codi de colors acordat.
  3. Un marc comú per a les mesures aplicades als viatgers procedents de zones d’alt risc.
  4. Informació clara i puntual a el públic sobre qualsevol restricció.

Fonts UE

Altres fons