El 21 d’agost es va anunciar el primer acord, en més de 20 anys, entre la UE i els EUA per reduir les taxes en les importacions i exportacions d’alguns productes.

Després del pacte, la UE eliminarà els aranzels a la importació de llagosta viva i congelada dels EUA. Segons dades de la Comissió, l’any 2017 es van importar 94.300.000 d’euros a la UE.

Per la seva banda, la UE es beneficiarà d’una reducció dels aranzels en un 50% en sectors com els encenedors, el menjar preparat, les vaixelles de vidre o els productes de tractament de superfícies. En 2017 aquestes exportacions van tenir un valor de 136 milions d’euros.

L’eliminació dels impostos s’estendrà per un període de 5 anys. S’implantarà a partir d’l’1 d’agost del 2020, amb caràcter retroactiu.

Fonts UE

Altres fonts