La Comissió Europea ha adoptat la decisió de registrar una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) anomenada “Dret a una cura”.

Els organitzadors de la ICE insten la Unió a anteposar la salut pública als beneficis privats i a fer que les vacunes i els tractaments per fer front a les pandèmies es converteixin en un bé públic mundial, de lliure accés per a tothom.

La ICE es proposa els següents objectius:

  1. Impedir que els drets de propietat intel·lectual, en particular les patents, limitin l’accessibilitat o disponibilitat de qualsevol vacuna o tractament futur contra la COVID-19.
  2. Impedir que la legislació de la UE sobre exclusivitat de les dades i exclusivitat comercial limiti l’eficàcia immediata de les llicències obligatòries expedides pels Estats membres.
  3. Imposar als beneficiaris de fons de la UE l’obligació legal de compartir, en un consorci de patents, coneixements, propietat intel·lectual o dades sobre tecnologies sanitàries relacionades amb la COVID-19.
  4. Imposar als beneficiaris de fons de la UE obligacions legals en matèria de transparència de les contribucions públiques i els costos de producció, i introduir clàusules d’accessibilitat i assequibilitat en combinació amb llicències no exclusives

Més informació