L’economia de la UE experimentarà una profunda recessió aquest any com a conseqüència de la pandèmia de coronavirus, tot i la resposta política ràpida i general a escala nacional i de la UE.

A causa de que l’atenuació de les mesures de confinament va més lenta del que es preveia en les previsions de primavera d de la Comissió, l’impacte en l’activitat econòmica en 2020 serà més significatiu d l que s’esperava.

Les previsions econòmiques de l’estiu de 2020 apunten que l’economia de la zona de l’euro es contraurà en un percentatge històric del 8,7% el 2020, per créixer de nou un 6,1% el 2021. L’economia de la UE es contraurà un 8,3% el 2020 i creixerà al voltant del 5,8% el 2021. per tant, es preveu que la contracció el 2020 sigui significativament superior al 7,7% previst per a la zona de l’euro i del 7,4% per a la UE en el seu conjunt en les previsions econòmiques de la primavera de 2020. El retorn a el creixement en 2021 també serà lleugerament menys sòlid que el previst a la primavera.

Més informació