La UE dona suport a la recuperació econòmica en tots els Estats membres mitjançant l’aportació de gairebé 2.200 milions d’euros en 140 projectes clau de transport. A Espanya es donarà suport 14 projectes (document adjunt) que rebran més de 105 milions d’euros. Aquests projectes ajudaran a construir les connexions de transport que falten a tot el continent, donaran suport al transport sostenible i crearan llocs de treball. Els projectes rebran finançament a través del Mecanisme «Connectar Europa» (el programa de subvencions de la UE per donar suport a les infraestructures de transport).

Amb aquest pressupost, la UE podrà assolir els seus objectius en matèria de clima establerts en el Pacte Verd Europeu. Cal destacar molt especialment els projectes de reforç dels ferrocarrils, inclosos els enllaços transfronterers i les connexions amb ports i aeroports. El transport per vies navegables interiors es reforça a través d’una major capacitat i de millors connexions multimodals amb les xarxes de carreteres i ferroviàries. Al sector marítim, es dona prioritat als projectes de transport marítim de curta distància basats en combustibles alternatius, així com a la instal·lació de sistemes de subministrament d’energia en terra per tal que els ports redueixin les emissions dels vaixells atracats.

També donarà suport a la transició cap a combustibles més ecològics per al transport (19 projectes) amb gairebé 142 milions d’euros. Diversos projectes impliquen la transformació de vaixells perquè puguin circular mitjançant gas natural liquat, així com la instal·lació de les infraestructures corresponents als ports.

En el transport per carretera també s’implantarà una infraestructura per als combustibles alternatius, és a dir, la instal·lació de 17 275 punts de recàrrega a la xarxa de carreteres i el desplegament de 355 nous autobusos.

Nou projectes contribuiran a un sistema ferroviari interoperable a la UE i als el funcionament fluid dels trens a tot el continent a través del Sistema Europeu de Gestió de l’Trànsit Ferroviari (ERTMS). La millora de les locomotores i les vies ferroviàries per adaptar-les a sistema unificat de control ferroviari europeu augmentarà la seguretat, reduirà els temps de viatge i optimitzarà l’ús de la via. Els 9 projectes rebran més de 49,8 milions d’euros.

Context

Per al finançament, els projectes van ser seleccionats a través de dues convocatòries de propostes competitives que es van posar en marxa a l’octubre de 2019 (convocatòria ordinària de l’MCE Transport) i novembre de 2019 (convocatòria de l’instrument de finançament combinada del MCE Transport). La contribució financera de la UE es concedeix en forma de subvencions, amb diferents percentatges de cofinançament en funció del tipus de projecte. En el cas de deu projectes seleccionats en el marc de l’instrument de finançament combinada, l’ajuda de la UE es combinarà amb el finançament addicional dels bancs (a través de préstecs, deute, capital o qualsevol altra forma d’ajuda reemborsable).

En total, en el marc de el programa MCE, hi ha disponibles 23.200 milions d’euros procedents del pressupost de la UE (2014-2020) per cofinançar projectes de la xarxa transeuropea de transport RTE-T als Estats membres de la UE. Des 2014 (primer any de programació de l’MCE), s’han posat en marxa sis convocatòries de propostes de projectes (una per any). En total, fins a la data el MCE ha donat suport 794 projectes en el sector del transport, per un valor total de 21 100 milions d’euros.

Properes etapes

Pel que fa a les dues convocatòries, un cop aprovats els projectes seleccionats per part dels Estats membres de la UE, la Comissió adoptarà decisions de finançament oficials en els pròxims dies. L’Agència Executiva d’Innovació i Xarxes (INEA) de la Comissió signarà els acords de subvenció amb els beneficiaris de el projecte com a molt tard al gener de 2021.

Més informació