La Comissió Europea ha signat ahir un contracte amb l’empresa farmacèutica Gilead per garantir dosi de tractament de Veklury, que és el nom comercial del remdesivir. Veklury va ser el primer medicament autoritzat a nivell de la UE per al tractament de la COVID-19.

A partir de principis d’agost, es posaran a disposició dels Estats membres i el Regne Unit lots de Veklury, amb la coordinació i el suport de la Comissió, a fi d’atendre les necessitats immediates.

L’Instrument d’Assistència Urgent finançarà el contracte, per un import total de 63 milions d’euros. D’aquesta manera es garantirà el tractament de 30.000 pacients amb símptomes greus de COVID-19. Això contribuirà a cobrir les necessitats actuals durant els propers mesos i a el mateix temps garantirà una distribució justa a nivell de la UE, sobre la base d’una clau de repartiment, amb l’assessorament de el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties.

Així mateix, actualment la Comissió està preparant una contractació pública conjunta per a nous subministraments de el medicament, amb els quals s’espera cobrir necessitats i subministraments addicionals a partir d’octubre.

Context

El 3 de juliol, el remdesivir es va convertir en el primer tractament a què es va concedir una autorització condicional de comercialització. Aquesta autorització facilita l’accés primerenc als medicaments en situacions d’emergència de salut pública, com l’actual pandèmia.

El remdesivir és un tractament contra la COVID-19 en adults i adolescents a partir de dotze anys que pateixen una pneumònia que requereix oxigen suplementari. La sol·licitud d’autorització de comercialització es va presentar a l’Agència Europea de Medicaments (EMA) el 8 de juny. Els Estats membres van donar suport la recomanació de l’EMA a través del Comitè Permanent de Medicaments d’Ús Humà.

Si bé està autoritzat a la UE, aquest medicament segueix sent objecte de seguiment per garantir la seguretat. També s’ha demanat a Gilead que, com a molt tard al desembre de 2020, present a l’EMA els informes finals dels estudis de remdesivir, com a part de les condicions que han de complir-se per passar d’una autorització condicional de comercialització a una autorització de comercialització completa. S’espera que, com a molt tard a l’agost de 2020, es presentin més dades sobre l’eficàcia i la seguretat del medicament, a l’objecte de finalitzar aquest procés.

Més informació