La Comissió Europea ha aprovat, conforme amb el reglament de concentracions de la UE, l’adquisició d’una cartera de vuit propietats del Banc Sabadell a Espanya per part de l’empresa britànica SEGRO i de l’Organisme d’Inversió de les Pensions del Sector Públic  (PSPIB) del Canadà.

Tres de les propietats de la cartera objecte d’estudi, entre les quals s’hi troba un magatzem i un aparcament, generen ingressos derivats de l’arrendament de béns immobiliaris d’ús comercial, mentre que les cinc propietats restants no generen ingressos.

SEGRO posseeix, gestiona i desenvolupa instal·lacions d’emmagatzematge i locals de mida mitjana per a ús industrial al voltant de grans aglomeracions urbanes i centres de transport clau en diversos països de la UE.

El PSPIB gestiona una cartera diversificada a escala mundial (que inclou reserves, bons, béns immobles, recursos naturals i infraestructures) en nom dels fons de pensió del servei públic federal, de les Forces Armades Canadenques, del a Real Policia Muntada del Canadà i de la Força de Reserva.

La Comissió ha arribat a la conclusió que l’adquisició proposada no planteja problemes de competència tenint en compte les moderades posicions del mercat conjunt de les empreses implicades i els escassos solapaments resultants. L’operació es va examinar en el marc del procediment simplificat de l’examen de les concentracions.

Més informació: