La Comissió ha presentat mesures a curt termini per reforçar la preparació sanitària de la Unió enfront dels brots de COVID-19.

La Comunicació se centra en totes les accions necessàries per millorar la preparació, que inclouen la realització de proves de diagnòstic i el rastreig de contactes, una vigilància millorada de la salut pública i un accés ampliat a contramesures mèdiques, com són els equips de protecció individual , els medicaments o els productes sanitaris. Aquestes accions també inclouen mesures relatives a la capacitat d’expansió assistencial, contramesures no farmacèutiques, suport a les minories i les persones vulnerables i activitats destinades a reduir la càrrega de la grip estacional.

La Comunicació estableix un seguit d’accions prioritàries per a les autoritats nacionals, la Comissió i les agències de la Unió:

  1. Ampliar l’abast de les proves de diagnòstic, el rastreig de contactes i la vigilància per part dels organismes de salut pública, amb la finalitat d’establir un inventari dels focus i contenir així la propagació dels brots. A més de la Comunicació, la Comissió ha adoptat avui una decisió d’execució per tal de contribuir a la interoperabilitat de les aplicacions mòbils de rastreig de contactes i alerta a través de les fronteres nacionals de la Unió.
  2. Garantir el subministrament sense contratemps d’equips de protecció individual, medicaments i productes sanitaris a través de mecanismes com els procediments d’adquisició conjunta d’emergència i les reserves estratègiques de la Unió.
  3. Poder implementar ràpidament la capacitat d’expansió assistencial de la sanitat pública, sense oblidar altres àmbits de l’assistència sanitària, fins i tot a través de l’ajuda financera per al transport de personal mèdic i de pacients entre Estats membres i la coordinació de l’enviament, per part de el Mecanisme de Protecció Civil de la Unió (MPCU), d’equips mèdics d’emergència i equipament als països que ho sol·licitin.
  4. Adoptar mesures no farmacèutiques específiques i localitzades, basades en investigacions i dades, i intercanviar informació puntual sobre l’eficàcia de les mesures reintroduïdes.
  5. Donar suport als grups vulnerables, com les persones d’edat avançada, les que pateixen malalties preexistents o les que viuen al marge de la societat, mitjançant l’intercanvi de les millors pràctiques pel que fa a realització de proves de diagnòstic, assistència i tractament, inclosos l’ajuda psicosocial i el suport en matèria de salut mental.
  6. Reduir la càrrega de la grip estacional, per tal d’evitar exercir una pressió addicional en uns sistemes sanitaris ja de per si sobrecarregats, ampliant la cobertura de vacunació o bé per altres mitjans, com l’adquisició públic nacional addicional de vacunes contra la grip .

Més informació: