La UE ha llançat el paquet “Team Europe” per donar suport als països socis en la lluita contra la pandèmia de coronavirus i les seves conseqüències. L’objectiu de l’enfocament “Team Europe” és combinar recursos de la UE, els seus Estats membres i les institucions financeres, en particular del BEI i el BERD.

La xifra global del paquet “Team Europe” arriba als gairebé 36.000 milions d’euros. El suport de la UE es centra en:

  • donar resposta a la immediata crisi sanitària i a les necessitats humanitàries resultants;
  • reforçar els sistemes de sanejament, aigua i sanejament, així com les capacitats i la preparació dels països socis per afrontar la pandèmia;
  • mitigar les conseqüències econòmiques i socials immediates, incloent-hi el suport al sector privat, centrat en les petites i mitjanes empreses i les reformes governamentals per reduir la pobresa.

Cronologia: