Notícies i altres informacions relacionades amb les mesures adoptades en els àmbits del treball, la política social, l’educació i la societat de la informació per ordre cronològic decreixent: