Notícies sobre les mesures en els àmbits de l’economia i l’empresa per ordre cronològic decreixent: