La Comissió Europea ha adoptat avui, 17 de juny, el seu primer informe sobre l’impacte de l’canvi demogràfic.

L’informe mostra les tendències demogràfiques a llarg termini en les regions d’Europa, des d’una major esperança de vida, fins a la reducció de les taxes de natalitat, l’envelliment de les societats, les llars més petits i la urbanització creixent. També reflecteix la disminució de la proporció d’Europa a la població mundial, que s’espera representi menys de el 4% de la població mundial en 2070. L’informe treu a la llum les considerables diferències en el canvi demogràfic entre les regions, així com la necessitat d’abordar el seu impacte en el creixement i la sostenibilitat, l’ocupació, la salut i les cures de llarga durada en diferents parts d’Europa.

L’informe es complementa amb fitxes informatives per països i un desglossament estadístic complet, que poden consultar-se en la nova pàgina web de la Comissió dedicada a la demografia.

Més informació: