L’Estratègia Europea sobre discapacitat 2010-2020 es va establir per implementar la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat. Enguany arriba a la seva fi i la Comissió Europea planeja presentar la seva proposta per a una nova estratègia de discapacitat en 2021. El Parlament li demana que sigui una estratègia ambiciosa.

La resolució demana a la Comissió Europea que:

  • Desenvolupi una nova estratègia en estreta cooperació amb les persones amb discapacitat i les seves organitzacions.
  • La integració dels drets de totes les persones amb discapacitat en totes les polítiques i àrees.
  • Objectius clars i mesurables i supervisió freqüent.
  • Igualtat d’accés de les persones amb discapacitat a l’atenció mèdica, ocupació, transport públic i habitatge.
  • Fons suficients per a la implementació de totes les obligacions relacionades amb l’accessibilitat.
  • La implementació i el desenvolupament posterior de el projecte pilot de la targeta de discapacitat de la UE, que permet el reconeixement mutu de la discapacitat en alguns països de la UE.
  • Una definició comuna de la UE de “discapacitat”.

Resultats de l’estratègia 2010-2020

  • La llei europea d’accessibilitat, que garanteix que més persones amb discapacitat tinguin accés a més productes i serveis com telèfons intel·ligents, tauletes, caixers automàtics o llibres electrònics.
  • La directiva sobre accessibilitat, que està dirigida a garantir que les persones amb discapacitat tinguin accés a les dades i serveis en línia de llocs web i aplicacions operades per institucions de sector públic com hospitals, tribunals o universitats.

Font: Parlament Europeu (8/6/2020)

Més informació