Notícies

La UE més a prop d’un marc a escala europea per controlar les inversions estrangeres directes Permetrà cooperar i intercanviar informació sobre les inversions procedents de tercers països que puguin afectar la seguretat o l’ordre públic a la UE.

L’eurozona tanca 2018 amb un superàvit de 194.200 milions, un 17% menys respecte a 2017      

Estats Units i la UE es preparen per mantenir converses que resolguin les seves disputes comercials

El Parlament Eurpeu recolza l’acord comercial amb Singapur
+inf: Resolució

La UE inicia la suspensió temporal de les preferències comercials de Cambodja

La Comissió imposa mesures de salvaguarda definitives sobre les importacions de productes siderúrgics dels Estats Units

Lectures

Así competirá China con las empresas de ropa europeas: precios más bajos y marcas de lujo propias (La Voz de Cádiz, 2.2.2019)

Cómo aprovechar la eliminación de aranceles para exportar a Japón (Cinco Días, 12.2.2019)

La politique commerciale de l’Union européenne face aux nouveaux défis par Olivier de Laroussilhe (Fondation Robert Schuman, Questions d’Europe, n. 502)

The challenge of chinese investment control in Europe by E. Fabry & J. M. d’Andria (Notre Europe, 11.2.2019)

Un acuerdo comercial de principios y equidad (euroefe, 1.2.2019)

Legislació i treballs preparatoris

Reglament pel qual s’apliquen clàusules bilaterals de salvaguarda i altres mecanismes que permeten la retirada temporal de preferències, continguts en determinats acords comercials subscrits entre la Unió Europea i tercers països

Estadístiques

Comerç de la UE amb la Lliga dels Estats Àrabs

Estadístiques clau i tendència en la política comercial 2019

Quality report on European statistics on international trade in goods 2013-2016 Data (2019 edition)

Vídeos

Com funciona la política comercial de la UE?