Notícies

S’aproven noves mesures per donar suport als migrants vulnerables, fomentar el desenvolupament socioeconòmic i millorar la gestió de les fronteres al nord d’Àfrica (RAPID)
+inf: El País ; RAPID

La UE ha anunciat un nou finançament de 125 milions d’euros per als països del Sahel (RAPID)
+inf: Full informatiu

La UE dóna suport a Etiòpia: ajuda d’emergència per als refugiats, desplaçats interns i per fer front als desastres naturals (RAPID)

La UE mobilitza 50 M€ addicionals per reformes estructurals a Mali (RAPID)

La UE mobilitza 93 milions en ajuda per als refugiats palestins (europa press)

La UE mobilitza 108 M€ extra per a polítiques socials, seguretat, bon govern i accés a l’electricitat a Níger (RAPID)

Ucraïna: la UE proporciona un finançament humanitari addicional (RAPID)

Crisi Rohingya: l’ajuda addicional de la UE arriba a Bangladesh (RAPID)

La UE intensifica l’assistència a les víctimes de la crisi de Veneçuela (RAPID)

Els països de la UE i ACP conclouen la primera ronda de negociacions per modernitzar les seves relacions (RAPID)

rescEU: el pla que pretén reforçar la resposta de protecció civil de la UE en cas de catàstrofe (RAPID)

El Tribunal de Comptes ha publicat un informe en què alerta d’una sèrie de problemes en el finançament de les ONG amb diners comunitari. Segons els auditors, la Comissió no té informació suficientment detallada sobre com es gasten els diners. També hi ha falta de transparència quan s’abonen fons de la UE a les ONG indirectament a través d’organismes de l’ONU (Aquí Europa)
+inf: Informe TCE

Legislació

Reglament (UE) 2018/1877 del Consell, de 26 de novembre de 2018, pel qual s’aprova el Reglament financer aplicable a l’onzè Fons Europeu de Desenvolupament i es deroga el Reglament