Notícies

L’acord comercial entre la UE i el Japó s’encamina cap a la seva entrada en vigor al febrer de 2019. És el primer acord que inclou una referència explícita a l’Acord de París sobre el Canvi Climàtic (RAPID)
+inf: Elements clau ; Parlament Europeu ; Cuarto poder ; El Salto ; Agrodigital.com

La UE intensifica l’acció de l’OMC contra les transferències tecnològiques forçoses de la Xina (RAPID)
+inf: La Vanguardia

L’OMC està al costat de la UE en apel·lació sobre les mesures fiscals industrials del Brasil (RAPID)

Índia i Suïssa s’uneixen a UE i altres sis països en denunciar aranzels dels EUA (La Vanguardia)

Lectures

Europeanisation and social movements: the case of the Stop TTIP campaign por Manuela Caiani, Paolo Graziano (European journal of political research, Vol. 57, Nº. 4, 2018)

Incierto entorno internacional por John de Zulueta (El País, 19.12.2018)

The resurgence of protectionism: potential implications for global financial stability prepared by Allan Gloe Dizioli and Björn van Roye (ECB, November 2018)

Estadístiques

Comerç internacional: superàvit de béns a l’eurozona ( 14,0 milions €) i dèficit a la UE 28 (7,7 milions €)