Dins la programació del Màster Oficial d’Integració Europea s’impatirà el seminari:

“La respuesta Europea a la Crisis de la Covid 19”

a càrrec de la Sra. Laura Rahola (Representació de la Comissió Europea a Barcelona).
Divendres, 26 de febrer de 2021 (16-17 h.)
Online