El Màster Universitari d’Integració Europea substituirà aquest curs el tradicional viatge a Brussel·les per una visita virtual a les institucions i organismes de la UE que tindrà lloc del 2 al 4 de febrer.

Hi haurà conferències amb experts de la Comissió Europea, del Consell de la UE, del Comitè Econòmic i Social Europeu i del Comitè Europeu de les Regions. Els temes previstos per a les conferències són molt interessants i de gran actualitat.

Aquesta activitat la coordina la Dra. Cristina Blasi Casagran.