Resum de la conferència “El ascenso de la China de Xi, ¿amenaza u oportunidad para la Unión Europea? Una mirada a China desde Hong Kong”, impartida pel professor Juan Antonio Cordero ( École Polytechnique, Paris), dins del marc de la Càtedra Jean Monnet EUPOL.