Us presentem una càpsula d’opinió del Consell Català del Moviment Europeu, en la que el Dr. Josep M. de Dios Marcer, professor de la Facultat de Dret i director de l’Institut d’Estudis Europeus, respon a les següents preguntes sobre la situació migratòria a la Unió Europea:

  • Hi ha una política migratòria a la UE?
  • Quins són els àmbits d’aquesta política?
  • Com hauria d’anar la política migratòria
  • Quins són els seus punts febles?