Seminario internacional: Brexit y Libertad de Establecimiento

Organització: Membres del projecte de recerca Brexit y libertad de establecimiento: aspectos societarios, fiscales y de extranjería. DER2017-88910-P
Dates: 4 i 11 de desembre (9:30-14:30)
Lloc de celebració: on-line a través de Microsoft Teams
Comunicacions: Els candidats hauran d’enviar el títol i un breu resum de la comunicació abans de el 21 de novembre de 2020 (correu: carles.gorriz@uab.cat). Els seleccionats hauran d’enviar el text definitiu de la seva comunicació abans de l’1 de desembre de 2020 a la mateixa adreça electrònica.
Programa